• Strona domowa

  • To jest główna strona forum

Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników forum „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub” pod adresem domeny: „https://nuovabravoklub.pl” we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub”, „https://nuovabravoklub.pl” zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych jest Administrator.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym praw, kontakt z Administratorem jest możliwy w za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://nuovabravoklub.pl/memberlist.php?mode=contactadmin *Podstawa prawna: obowiązek informacyjny art. 13 ust. 1 lit. a RODO.

2. Kategorie danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane podczas rejestracji lub kontaktu z Administratorem oraz dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub”, „https://nuovabravoklub.pl” (adres IP i data logowania, dane dotyczące korzystania z forum).

3. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO:

a) Dostęp Użytkownika do Forum, korzystanie z opcji Forum wymagających założenia Konta. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak: zakładanie wątków na forum oraz udzielanie na nie odpowiedzi.

b) Korzystanie z Usług niewymagających założenia Konta. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, takich jak adres IP. Przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika niezalogowanego, tj.: dane dotyczące oglądanych podstron na Forum jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika niezalogowanego oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

c) Statystyka korzystania z poszczególnych funkcji forum, popularności tematów . Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, dotyczące aktywności Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych na Forum, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

d) Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach Konta, tj. login, adres e-mail

3.1 Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych w zakresie przez nie żądanym. W tych celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące konta Użytkownika i może je przekazywać odpowiednim organom. Te organy to w szczególności Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Policja, jednostki organizacyjne prokuratury, sądy.

3.2 Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do dostawców usług (dostawcy powierzchni serwerów) , które są potrzebne do prowadzenia Forum.

*Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawianiu funkcjonalności Serwisu i ułatwianiu dostępu do Konta, niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4. Okres przechowywania danych

a.) Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez cały okres posiadania aktywnego konta na Forum. W terminie 30 dni od dnia zamknięcia konta, dane Użytkownika są usuwane. (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa prawidłowego działania Forum; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 12 miesięcy)

b.) Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas ważności zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

5.) Prawo dostępu do danych

Każdy Użytkownik Forum może uzyskać zgodnie z podstawą prawną: art. 15 RODO od Administratora informacje o :

a) celach przetwarzania danych osobowych, o źródle tych danych, zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

b) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.) Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest możliwe z poziomu Konta Użytkownika na Forum, poprzez samodzielną zmianę Ustawień i weryfikację danych. *Podstawa prawna: art. 16 RODO

7.) Prawo cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji na Forum, co wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Forum. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. *Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

8.) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz związanych z korzystaniem z Forum.

*Podstawa prawna: art. 17 RODO

9.) Cookies

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika) Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

10.) Inne

Ten tekst opisuje, w jaki sposób „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub” i firmy stowarzyszone zwane dalej „my”, „nas”, „nasz”, „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub”, „https://nuovabravoklub.pl” i phpBB zwane dalej „oni”, „ich”, „oprogramowanie phpBB”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „Zespoły phpBB”, korzystają z informacji zwanymi dalej „informacjami o tobie” zebranych w czasie dowolnej twojej sesji na forum.

Informacje o tobie są zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przeglądanie „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub” powoduje, że aplikacja phpBB tworzy kilka ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi pobranymi do katalogu plików tymczasowych twojej przeglądarki. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator użytkownika zwany „user-id” i anonimowy identyfikator sesji zwany „session-id”, automatycznie przyznane ci przez aplikację phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chociaż jeden temat na „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub”. Jest ono używane do zapisania informacji, które tematy zostały przez ciebie przeczytane i służy do ułatwienia ci nawigacji na forum.

W czasie przeglądania „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub” możemy też utworzyć ciasteczka niezależne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy – ma on opisywać tylko strony stworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi sposób, w jaki zbieramy informacje o tobie, to dane wysyłane przez ciebie do nas. Mogą być to między innymi posty napisane przez ciebie jako anonimowy użytkownik zwane dalej „anonimowe posty”, konta użytkownika założone na „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub” zwane dalej „twoje konto” i posty napisane przez ciebie po rejestracji i zalogowaniu zwane dalej „twoje posty”.

Twoje konto będzie zawierać przynajmniej unikalną identyfikacyjną nazwę zwaną dalej „twoja nazwa użytkownika”, hasło używane do logowania zwane dalej „twoje hasło” i osobisty aktywny adres e-mail zwany dalej „twój adres e-mail”. Informacje podane dla twojego konta na „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub” są chronione przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych w państwie, w którym stoi nasz serwer. Mamy prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji, i to my ustalamy czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku masz możliwość wybrania, które informacje o twoim koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w panelu zarządzania kontem masz możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania do ciebie automatycznie generowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.

Twoje hasło jest zaszyfrowane, więc jest bezpieczne, niemniej nie należy używać tego samego hasła na różnych witrynach internetowych. Hasło to umożliwia dostęp do twojego konta na „Forum Fiat Bravo II - Nuovabravoklub”, więc chroń je i w żadnym wypadku nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomnisz, użyj funkcji „Nie pamiętam hasła”. Witryna poprosi cię o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe hasło i przesłane na podany przez ciebie adres e-mail. Umożliwi ono odzyskanie dostępu do twojego konta.


Wróć do strony logowania